Help  Site map  Contacteer ons   FR NL 

Kinderbijslag

Elke werkgever moet aansluiten bij een kinderbijslagfonds.

Via dit fonds wordt kinderbijslag uitbetaald  voor de kinderen van uw personeelsleden. Aansluiten bij een kinderbijslagfonds is verplicht, zelfs wanneer geen enkele werknemer recht heeft op kinderbijslag.

Vanaf de datum waarop u uw eerste bijdrageplichtige werknemer aanwerft, beschikt u over 90 kalenderdagen om aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds naar keuze. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor het Kinderbijslagfonds Partena.
Indien u na die periode geen keuze heeft gemaakt, wordt u automatisch aangesloten bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW).

Uitzonderingen: Werkgevers uit de HORECA en werkgevers die huispersoneel of thuiswerkers tewerkstellen, zijn automatisch aangesloten bij de RKW.  Werkgevers die actief zijn in de binnenscheepvaart, de diamantnijverheid, de havenarbeid en de plaatselijke en gewestelijke overheidsdiensten moeten zich aansluiten bij een bijzonder kinderbijslagfonds.

Partena vervult die formaliteit voor u.

Geldigheid

De aansluiting blijft geldig zolang u personeel tewerkstelt dat bij de RSZ is aangegeven. Als u meer dan een kwartaal geen personeel meer in dienst hebt, vervalt de aansluiting.

De aansluiting bij een kinderbijslagfonds is voor minstens 16 kwartalen geldig. Bij een automatische aansluiting bij de RKW is ze geldig tot het einde van het kalenderjaar na dat van de eerste aansluiting.

Kosten

Aansluiten is gratis.Het stelsel van de kinderbijslag wordt immers volledig gefinancierd door de werkgeversbijdragen bij de sociale zekerheid.

Meer info over kinderbijslag? Surf naar de website van Partena Kinderbijslag.  

My Partena
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Registreer
Herinnering van uw paswoord/gebruikersnaam