Help  Site map  Contacteer ons   FR NL 

Loonaanpassingen in januari 2008

 

Opgelet! Naast het interprofessioneel GMMI worden ook de sociale uitkeringen op 01.01.2008 met 2 % geïndexeerd. Ter info: de lonen van de staatsambtenaren worden pas op 01.02.2008 geïndexeerd. 

100

Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden:
+ 2 % index enkel op de minimumlonen (nieuw GMMI)

101

Nationale Gemengde Mijncommissie: + 2 % index op alle lonen

102.1

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen: + 1 % index enkel op de ploegenpremies (niet op de uurlonen)

102.2

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen: uitsluitend voor geschoolden + na 3 jaar anciënniteit:
+ EUR 0,09/u conv. op alle lonen (akkoord 2007-2008)
Aanpassing van de vergoeding voor bestaanszekerheid

102.4

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen: uitsluitend voor geschoolden + na 3 jaar anciënniteit:
+ EUR 0,09/u conv. op alle lonen (akkoord 2007-2008)
En voor alle categorieën: + 1 % index op alle lonen
Aanpassing van de vergoeding voor bestaanszekerheid

102.5

Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen:
+ EUR 0,10/u conv. op alle lonen (akkoord 2007-2008)
Aanpassing van de vergoeding voor bestaanszekerheid

102.6

Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant: verhoging van het werkgeversaandeel in de groepsverzekering

102.7

Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik: + 1 % vervroegde index op alle lonen
+ EUR 0,30/u conv. op alle lonen vanaf 01.05.2007
Aanpassing van de premies en vergoedingen en afschaffing van de loonschalen voor jongeren vanaf 01.05.2007 (akkoord 2007-2008)

102.8

Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk:
Nieuwe functieclassificatie en afschaffing van de loonschalen voor jonge werknemers

102.9

Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk:
+ 1 % index op alle lonen

105

Non-ferrometalen:
Terugkerende premie van EUR 166,38 of 0,6 % van het brutoloon tegen 100 %, die jaarlijks gestort moet worden in een wettelijk pensioenstelsel dat (ten laatste op 30.06.2001) in de onderneming werd opgericht.
Terugkerende premie van EUR 287,46 die jaarlijks gestort moet worden in een wettelijk pensioenstelsel dat in de onderneming werd opgericht.

Indexering van de maandelijkse vergoedingen voor leerlingen

106.1

Cementfabrieken: + 0,41 % index enkel op de minimumlonen
Aanpassing van de ploegenpremies en verhoging met 0,5 % van het gemiddelde referentieloon voor de berekening van de ploegenpremies

109

Kleding- en confectiebedrijf:
Indexering van de maandelijkse vergoedingen voor industriële leerlingen

110

Textielverzorging: + 0,73 % index op alle lonen (nieuw indexeringssysteem op jaarbasis)
Invoering van een nieuwe functieclassificatie en eerste fase van de aanpassing van de werkelijk uitbetaalde lonen aan de nieuwe baremieke lonen, ten bedrage van 1/3 van het eventuele positieve verschil. Is het verschil negatief: vermindering met de helft van de toekomstige conventionele verhogingen (bv. die voorzien voor april 2008).

111.1-2

Metaal-, machine- en elektrische bouw: 
Verhoging van de werkgeversbijdrage voor het buitenwettelijk pensioen

111.3

Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten:
Verhoging van de werkgeversbijdrage voor het buitenwettelijk pensioen
Verhoging van de vakantiepremie

112

Garagebedrijf: verhoging van de werkgeversbijdrage voor het buitenwettelijk pensioen

113.4

Pannenbakkerijen: + 0,61 % index op alle lonen

114

Steenbakkerij: + EUR 0,05/u conv. op alle lonen (akkoord 2007-2008)
en dan + 0,50 % index op alle lonen
Afschaffing van de degressieve loonschalen voor jongeren (behalve voor industriële leerlingen en jongeren die een middenstandsopleiding volgen)

115.3 en 9

Spiegelmakerij en aanvullend P.C. Glas:
Indexering van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen

116

Scheikundige nijverheid:
+ EUR 0,10/u conv. enkel op de minimumlonen, in het stelsel van 40 u/week (akkoord 2007-2008)
+ EUR 0,10/u conv. enkel op de reëel betaalde lonen (akkoord 2007-2008), voor de arbeiders die in dienst zijn op 31.12.2006 in de ondernemingen die niet verbonden zijn door een cao betreffende de koopkracht, behalve als gelijkaardige loonsverhogingen werden toegekend in 2007-2008.
Aanpassing van de vergoeding voor bestaanszekerheid
Alleen voor de ondernemingen van de kunststofverwerkende nijverheid van West-Vlaanderen:
+ EUR 0,07/u conv. op alle lonen, in het stelsel van 40 u/week (akkoord 2007-2008)
Enkel voor de ondernemingen van de kunststofverwerkende nijverheid van Limburg:
+ EUR 0,07/u conv. op alle lonen (akkoord 2007-2008)
Afschaffing van de anciënniteitspremie
Enkel voor de ondernemingen die zijn aangesloten bij IVP (verf- en vernisindustrie):
+ EUR 0,07/u conv. op alle lonen (akkoord 2007-2008), behalve bij een gelijkwaardig voordeel voorzien bij cao op ondernemingsniveau
Aanpassing van de vergoeding voor bestaanszekerheid

117

Petroleumnijverheid en -handel: + 0,41 % index enkel op de minimumlonen
+ EUR 0,27/u conv. enkel op de minimumlonen

118.1 tot 20 behalve 3

Voedingsnijverheid: + 1,57 % index op alle lonen
+ 0,86 % conv. op de minimumlonen (enkel op de minima van de werknemers met minstens 6 maanden anciënniteit in de onderneming) en de >reëel betaalde lonen (saldo loonmarge 2007-2008 van 4,75 % - geen verhoging van de reëel betaalde lonen indien een cao werd gesloten in de onderneming die voorziet in de toekenning van andere gelijkwaardige voordelen)
Aanpassing van de ploegenpremies niet uitgedrukt in een percentage en van de vergoedingen voor bestaanszekerheid
Aanpassing van de aanwezigheidspremie in de pluimvleeslachterijen en de koudepremie in de vleesconservenbedrijven (PC 118.11)
Verhoging van de werkgeversbijdrage voor het buitenwettelijk pensioen

118.3

Industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen:
+ 1,57 % index op alle lonen
Ondernemingen met minder dan 10 werknemers: + 0,86 % conv. op alle lonen (saldo loonmarge 2007-2008 van 5 % - geen verhoging van de reëel betaalde lonen indien een cao werd gesloten in de onderneming die voorziet in de toekenning van andere gelijkwaardige voordelen)
Ondernemingen met 10 werknemers of meer: + 0,86 % conv. op de minimumlonen (arbeiders van kleine bakkerijen en banketbakkerijen en arbeiders met 6 maanden anciënniteit in de grote bakkerijen en banketbakkerijen) en de reëel betaalde lonen, behalve indien een cao gesloten in de onderneming gelijkwaardige voordelen toekent
Verhoging van de werkgeversbijdrage voor het buitenwettelijk pensioen
Aanpassing van de weekendpremie

118.21 en 22

Aardappelverwerkende industrie en aardappelschilbedrijven:
+ 1,57 % index op alle lonen
+ 0,86 % conv. op alle lonen (saldo loonmarge 2007-2008 van 4,75 % - geen verhoging van de reëel betaalde lonen indien een cao werd gesloten in de onderneming die voorziet in de toekenning van andere gelijkwaardige voordelen)
Aanpassing van de ploegenpremies niet uitgedrukt in een percentage en van de vergoedingen voor bestaanszekerheid
Verhoging van de werkgeversbijdrage voor het buitenwettelijk pensioen

119.1 tot 3

Handel in voedingswaren: + 1,82 % index op alle lonen
Enkel voor ondernemingen met 50 werknemers of meer:
Jaarlijkse premie van EUR 150 bruto bij tewerkstelling gedurende het volledige jaar 2007. Te berekenen volgens de toekenningsbepalingen van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien een cao in de onderneming gesloten voor 31.10.2007 voorziet in een gelijkwaardig voordeel. Als de onderhandelingen niet geleid hebben tot een ondernemingscao: + 0,60 % conv. enkel op de reëel betaalde lonen
Enkel voor ondernemingen met 50 werknemers of meer:
Jaarlijkse premie van EUR 70 bruto bij tewerkstelling gedurende het volledige jaar 2007. Te berekenen volgens de toekenningsbepalingen van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien in uitvoering van het akkoord 2005-2006 een ondernemingscao werd gesloten die voorziet in een gelijkwaardig voordeel.
Enkel voor ondernemingen met 50 werknemers of meer:
Jaarlijkse premie van EUR 70 bruto bij tewerkstelling gedurende het volledige jaar 2005 en 2006 voor de werkgevers die nog geen jaarlijkse premie of een gelijkwaardig voordeel betaald hebben in januari 2006 en januari 2007. Te berekenen volgens de toekenningsbepalingen van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata.

120

Textielnijverheid en breiwerk:
+ 1 % index (in plaats van 2 %) op alle lonen vanaf 9 januari 2008

120.1

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers:
+ 1 % index op alle lonen

120.2

Vlasbereiding: + EUR 0,0372/u index op de minimumlonen (+ spanningen) en de reëel betaalde lonen vanaf maandag 7 januari 2008
Verhoging van het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques
Derde fase van de invoering van een nieuwe functieclassificatie en van nieuwe minimumlonen (ten bedrage van 75 % van het verschil)

120.3

Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen:
+ 1,430 % index op alle lonen

121

Schoonmaak: + 0,92 % index op alle lonen

124

Bouwbedrijf:
+ 0,460 % index op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor hetzelfde bedrag)
en dan + EUR 0,05/u conv. op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor hetzelfde bedrag) (akkoord 2007-2008), of in totaal: cat.I: EUR 11,874/u (+ EUR 0,104/u); cat. II.: EUR 12,652/u (+ EUR 0,108/u); cat. III: EUR 13,448/u (+ EUR 0,111/u); cat. IV: EUR 14,270/u (+ EUR 0,115/u)
Indexering van de maandelijkse vergoedingen van de industriële leerlingen en leerlingen die een bouwopleiding volgen en werden aangeworven na 01.09.1999

125.1

Bosontginningen: + 0,45 % index enkel op de minimumlonen

125.2

Zagerijen en aanverwante nijverheden:
+ 0,45 % index op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor hetzelfde bedrag)

125.3

Houthandel: + 0,45 % index op alle lonen

126

Stoffering en de houtbewerking:
+ 0,59 % index op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor hetzelfde bedrag)
Aanpassing van de aanvullende brugpensioenvergoedingen: + 0,59 %
Indexering van de maandelijkse vergoedingen voor industriële leerlingen

127/127.2

Handel in brandstoffen: + 2 % index op alle lonen

128.1-2-3-5

Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen, schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers, marokijnwerk en handschoennijverheid, zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder: + 0,62 % index op alle lonen

128.6

Orthopedische schoeisels: + 0,50 % conv. op alle lonen (akkoord 2007-2008)
en dan + 0,62 % index op alle lonen

129

Voortbrenging van papierpap, papier en karton: + 1,50 % index op alle lonen
Nieuwe afwijkende opzeggingstermijnen sinds 14.12.2007

130

Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf:
Alle ondernemingen behalve de dagbladen: + 0,50 % conv. op alle lonen (weeklonen)
Aanpassing van de maaltijdvergoeding
Dagbladbedrijf (PC 130.2): + 0,75 % conv. op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor hetzelfde bedrag) (weeklonen)

132

Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken: + 0,61 % index op alle lonen
Invoering van een nieuwe functieclassificatie en nieuwe baremieke lonen
Nieuwe afwijkende opzeggingstermijnen sinds 01.01.2008

133.1 tot 3

Sigarettenondernemingen en gemengde bedrijven, rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen, ondernemingen die sigaren en cigarillo’s vervaardigen:
+ 0,61 % index op alle lonen

136

Papier- en kartonbewerking:
+ 0,96 % index op alle lonen in toepassing van het nieuwe indexeringssysteem op jaarbasis

136.1

Ondernemingen voor de vervaardiging van papieren buizen: + 0,60 % index op alle lonen

139

Binnenscheepvaart: enkel slepen, duwen of voorttrekken van schepen:
Indexering enkel op de minimumlonen in overeenstemming met een vast bedrag per categorie

140.1

Openbare autobusdiensten: rijdend personeel van de VVM (akkoord 2007-2008):
+ EUR 0,10/u conv. enkel op de minimumlonen

140.2

Speciale autobusdiensten:
Rijdend personeel: invoering van een forfaitaire vergoeding voor onderbroken diensten

140.4/9

Goederenvervoer over de weg voor rekening van derden en goederenbehandeling voor rekening van derden:
Rijdend personeel: aanpassing van de dagvergoedingen en de toeslag voor overschrijding van de gemiddelde diensttijd
Niet-rijdend personeel: + 1 % conv. op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor hetzelfde bedrag) (akkoord 2007-2008)

140.5

Verhuisondernemingen: aanpassing van de anciënniteitspremie

140.6

Taxibedrijven:
Garagepersoneel: + 2 % index op alle lonen
Rijdend personeel: indexering van 2 % van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen, van de vergoeding wegens gebrek aan een voertuig en van de ARAB-vergoeding
Aanpassing van de anciënniteitspremie

140.8

Afhandeling op de luchthavens: aanpassing van de ploegenpremies

142.1

Terugwinning van metalen:
+ 1,99 % index op de minimumlonen (+ spanningen) en de reëel betaalde lonen

142.2

Terugwinning van lompen:
Derde fase van de invoering van een nieuwe beroepsclassificatie en van een nieuwe loonschaalstructuur (herhaling: mogelijkheid van een geleidelijke aanpassing aan de nieuwe baremieke minima gespreid over 4 jaar vanaf 01.01.2006, per schijf van 25 % van het verschil elk jaar voor de traditionele lompenbedrijven en voor de werknemers van de textielrecuperatiebedrijven voor automobiel die geen 5 jaar anciënniteit hebben - akkoord 2005-2006)
Invoering van maaltijdcheques met een nominale waarde van EUR 2,30 (waarvan EUR 1,21 werkgeversaandeel) of een gelijkwaardig voordeel in de ondernemingen die al maaltijdcheques toekenden

142.3

Terugwinning van papier: + 0,50 % conv. enkel op de minimumlonen
Afschaffing van de degressieve loonschalen voor jonge werknemers

142.4

Terugwinning van allerlei producten: + 1,99 % index op alle lonen

143

Zeevisserij+ 0,50 % conv. op alle lonen (akkoord 2007-2008)
Aanpassing van de nachtpremie en de premie voor arbeid op een feestdag

144

Landbouw: + 1,99 % index op alle lonen

145.1 tot 5

Tuinbouwbedrijf: + 1,99 % index op alle lonen

146

Bosbouwbedrijf: + 0,59 % index op alle lonen
Aanpassing van de toeslag voor de ploegchefs

148.1

Haarsnijderijen: + 0,62 % index op alle lonen

148.5

Pelslooierijen: + EUR 0,037/u index enkel op de minimumlonen

149.1

Elektriciens : installatie en distributie:
+ 1,99 % index op de minimumlonen (+ spanningen) en de reëel betaalde lonen

149.2

Koetswerk: verhoging van de werkgeversbijdrage voor het buitenwettelijk pensioen

149.4

Metaalhandel: verhoging van de werkgeversbijdrage voor het buitenwettelijk pensioen

152

Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap : 

+ EUR 0,22/u conv. op alle lonen (niet van toepassing in de hogescholen)

200

Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden:
+ 2 % index enkel op de minimumlonen (nieuw GMMI)

201

Zelfstandige kleinhandel:
Invoering van een loontoeslag voor bijkomende zondagprestaties vanaf 21.12.2007

202.1

Middelgrote levensmiddelenbedrijven:
Invoering van een loontoeslag voor bijkomende zondagprestaties vanaf 21.12.2007

203

Hardsteengroeven: + 1 % index op alle lonen

204

Porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast:
+ 0,928 % index enkel op de minimumlonen

205

Steenkolenmijnen: + 2 % index enkel op de minimumlonen

207

Scheikundige nijverheid:
+ EUR 10 bruto/maand conv. enkel op de minimumlonen (akkoord 2007-2008)
+ EUR 16,50 bruto/maand conv. enkel op de reëel betaalde lonen (akkoord 2007-2008)  Deze verhoging is van toepassing op de "ingeschaalde of inschaalbare” bedienden, (d.w.z. de bedienden waarvan de functie is opgenomen in de functieclassificatie van 1947) in dienst op 31.12.2006 en die voltijds werkzaam zijn in niet-geconventioneerde ondernemingen (d.w.z. ondernemingen die met de vakbonden geen cao’s betreffende de koopkracht op hun niveau afsluiten). Deeltijdsen pro rata.
Mogelijkheid tot verrekening van alle andere effectieve verhogingen van het loon en/of alle andere nieuwe geldelijke of in geld waardeerbare voordelen die werden toegekend of zullen worden toegekend op een wijze die eigen is aan de onderneming en waarop de werknemer recht heeft ten laste van de werkgever wegens zijn aanwerving.
Ondernemingen van de kunststofverwerkende nijverheid van West-Vlaanderen:
+ EUR 10 bruto/maand conv. enkel op de reëel betaalde lonen (akkoord 2007-2008). Deze verhoging is van toepassing op de "ingeschaalde of inschaalbare" bedienden, (d.w.z. de bedienden waarvan de functie is opgenomen in de functieclassificatie van 1947). Mogelijkheid om alle andere effectieve verhogingen van het loon en/of alle andere nieuwe geldelijke of in geld waardeerbare voordelen die werden toegekend van 01.01.2007 tot 30.06.2008, te verrekenen.
Verhoging van het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques. Voor de ondernemingen die al maaltijdcheques toekenden: verhoging van de werkgeverstegemoetkoming van EUR 1,50, beperkt tot EUR 4,91 en verhoging voor de werkelijk betaalde lonen van het gedeelte boven EUR 4,91 vermenigvuldigd met een factor van 16,31.

209

Metaalfabrikatennijverheid:
Verhoging van het grensbedrag voor de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

211

Petroleumnijverheid en -handel: + 2 % index op alle lonen
Enkel voor de "ingeschaalde of inschaalbare” bedienden, (d.w.z. de bedienden waarvan de functie is opgenomen in de functieclassificatie): + 1,50 % conv. op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor hetzelfde bedrag), met een minimum van EUR 40/maand (13 maal/jaar).

214

Textielnijverheid en breiwerk: + 2 % index op alle lonen voor de "ingeschaalde of inschaalbare” bedienden, (d.w.z. de bedienden waarvan de functie is opgenomen in de functieclassificatie)
Forfaitaire premie van EUR 70 bruto voor de "ingeschaalde of inschaalbare” bedienden in dienst op 01.01.2008. Deeltijdsen pro rata.

216

Notarisbedienden: + 0,56 % index op alle lonen

218

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden: + 1,82 % index op alle lonen
en dan + EUR 18 bruto/maand conv. op alle lonen (akkoord 2007-2008), behalve indien minstens gelijkwaardige voordelen worden toegekend tijdens de periode 2007-2008; de minima moeten in ieder geval nageleefd worden. Deeltijdsen pro rata.

219

Erkende controleorganismen: afschaffing van het grensbedrag voor de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

220

Voedingsnijverheid: alle ondernemingen van de sector: + 1,57 % index enkel op de minimumlonen (nieuw uniform indexeringssysteem voor de hele sector op jaarbasis)
Ondernemingen die zijn aangesloten bij FEVIA of bij een van de beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij FEVIA (of die rechtstreeks zijn toegetreden tot de cao van 15.06.2005):

+ 1,57 % index enkel op de reëel betaalde lonen
Ondernemingen die niet zijn aangesloten bij FEVIA of bij een van de beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij FEVIA (en die niet rechtstreeks zijn toegetreden tot de cao van 15.06.2005):

+ 0,40 % index enkel op de reëel betaalde lonen

221

Papiernijverheid: + 1,50 % index op alle lonen

222

Papier- en kartonbewerking: + 0,96 % index op alle lonen, in toepassing van het nieuwe indexeringssysteem op jaarbasis

302

Hotelbedrijf:
+ 1,647 % index op alle lonen (jaarlijkse indexering op alle lonen vanaf 01.01.2008)
Aanpassing van de nachtpremie, de vergoeding voor werkkledij en de flexibiliteitstoeslag in cateringbedrijven
Aanpassing van de RSZ-forfaits

303.3

Exploitatie van bioscoopzalen: + EUR 0,03/u conv. op alle lonen (uurlonen) of + EUR 4,94/maand conv. op alle lonen (maandlonen voor voltijdsen)

305.1

Privéziekenhuizen: + 2 % index op alle lonen
Indexering en verhoging van het forfaitaire gedeelte van de attractiviteitspremie
Invoering van een functiecomplement voor bepaalde werknemers

305.2

Gezondheidsinrichtingen en -diensten: + 2 % index op de minimumlonen (+ RMMG) en de reëel betaalde lonen, enkel in de:
- instellingen zonder specifieke cao
- rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra
- kinderopvanghuizen
Thuisverpleging, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, dagverzorgingscentra, revalidatiecentra, geïntegreerde diensten voor thuisverzorging, diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis, medisch-pediatrische centra en wijkgezondheidscentra: indexering en verhoging van het forfaitaire gedeelte van de attractiviteitspremie
Invoering van een functiecomplement voor bepaalde werknemers

306

Verzekeringswezen: + 0,70875 % index enkel op de minimumlonen (nieuw indexeringssysteem op jaarbasis)

308

Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie:
+ 0,71 % index enkel op de minimumlonen

309

Beursvennootschappen:
+ 0,70880 % index op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor hetzelfde bedrag)
en dan, + 1 % conv. enkel op de minimumlonen (akkoord 2007-2008)

310

Banken: + 0,71 % index enkel op de minimumlonen
Indexering van de studentenlonen

311

grote kleinhandelszaken: + 2 % index op alle lonen

313

Apotheken en tarificatiediensten:
+ EUR 15/maand conv. enkel op de minimumlonen (akkoord 2007-2008)

315.2

Luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA:
Verhoging van het sectorale GGMMI
Afschaffing van de degressieve loonschalen voor jonge werknemers

317

Bewakings- en/of toezichtsdiensten: aanpassing van de nachtpremies en de premie voor prestaties op zon- en feestdagen (arbeiders en bedienden)
Invoering van een toeslag vanaf het 33e gewerkte weekend en verdubbeling van de premie voor arbeid op een feestdag vanaf de 7e gewerkte feestdag (arbeiders en bedienden)

Verhoging van het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques (waardevervoerders)

319.2

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap:
Hulpverlening aan de jeugd en gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge kind (Franse Gemeenschap): 2e fase van de loonharmonisatie

322

Uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren:
+ 2 % index enkel op de minimumlonen (loon invoeginterim)
Verhoging van de pensioenpremie van PC 111 betaald door de uitzendonderneming, die tot einde 2008 gelijk is aan 1,12 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer.
Verhoging van de pensioenpremie van PC 112 betaald door de uitzendonderneming, die tot einde 2008 gelijk is aan 0,92 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer.
Verhoging van de pensioenpremie van PC 118 betaald door de uitzendonderneming, die tot einde 2008 gelijk is aan 1,16 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer.
Verhoging van de pensioenpremie van PC 149,1 betaald door de uitzendonderneming, die tot einde 2008 gelijk is aan 0,96 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer.
Verhoging van de pensioenpremie van PC 149,2 betaald door de uitzendonderneming, die tot einde 2008 gelijk is aan 1,06 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer.
Verhoging van de pensioenpremie van PC 149,4 betaald door de uitzendonderneming, die tot einde 2008 gelijk is aan 0,99 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer.
Verhoging van de pensioenpremie van PC 142,1 betaald door de uitzendonderneming, die tot einde 2008 gelijk is aan 0,79 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer.
Verhoging van de pensioenpremie van PC 209 betaald door de uitzendonderneming, die tot einde 2008 gelijk is aan 0,75 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer.
Verhoging van de pensioenpremie van PC 216 betaald door de uitzendonderneming, die tot einde 2008 gelijk is aan 3,56 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer.

323

Beheer van gebouwen en voor de dienstboden:
+ 2,70 % index op alle lonen in toepassing van het nieuwe indexeringssysteem op jaarbasis
Arbeiders, bedienden en conciërges: + 1 % conv. enkel op de minimumlonen (akkoord 2007-2008)
Conciërges: aanpassing van de vergoeding voor verplichte aanwezigheid in geval van minder dan 30 uren effectieve arbeidsprestaties

324

Diamantnijverheid en -handel: + 2 % index op alle lonen, berekend op het vorige minimumloon van de "grofbranche” vanaf maandag 7 januari 2008
Aanpassing van de degressieve loonschalen voor jonge werknemers

325

Openbare kredietinstellingen:
Eenmalige premie van EUR 250 bruto voor de werknemers in dienst op 01.12.2007, behoudens gelijkwaardig voordeel voorzien op ondernemingsniveau Deeltijdsen pro rata.

326

Gas- en elektriciteitsbedrijf: + 0,41 % index enkel op de minimumlonen

327.1

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap:
+ 2 % index op alle lonen (beschutte werkplaatsen)
+ 2 % M*(productiepersoneel van de sociale werkplaatsen)

327.2

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie:
+ 2 % index op alle lonen

327.3

Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap:
+ 2 % index op alle lonen
Afschaffing van de loonschalen voor jonge en nieuwe werknemers
Waalse Gewest: 2e fase van de loonharmonisatie voor het omkaderingspersoneel

328.1

Stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest:
Personeelsleden in actieve dienst: + EUR 0,10/u conv. enkel op de minimumlonen (uurlonen) of + EUR 15,65/maand conv. enkel op de minimumlonen (maandlonen)

328.2

Stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest:
Toekenning van een grensoverschrijdende premie (enkel stelplaats Eupen) van EUR 0,15 per effectief gewerkt uur vanaf 01.06.2007

329.2

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest:
Instellingen waarvoor geen enkele specifieke bepaling werd voorzien op het vlak van de loonschalen: + 2 % index op de bedragen van het GGMM. (Alle lonen van de sector boven het interprofessioneel GGMM worden pas geïndexeerd op 01.02.2008.)
Productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, organisaties van permanente vorming, sportfederaties, mediatheken, jeugdorganisaties en de lokale televisie die erkend zijn en gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap: nieuwe loonschaalverhoging ten gevolge van de cao van 26.11.2007 (86,17 % van de loonschalen van het Waalse Gewest) vanaf 01.01.2007

My Partena
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Registreer
Herinnering van uw paswoord/gebruikersnaam