Help  Site map  Contacteer ons  RSS feed   FR NL 

 BECI_

ruler

Nieuwe wijziging arbeidsreglement: is uw arbeidsreglement up-to-date?

Op 1 september 2014 werd de reglementering met betrekking tot geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk aangepast.

Daarom is het belangrijk om ook uw arbeidsreglement aan te passen.

Bestel nu het arbeidsreglement of de bijlagen via onze website of neem contact op met uw Payroll Consultant.

ruler

Zesde staatshervorming: verplichting om in uw RSZ-aangifte een vestigingseenheid te vermelden voor elke werknemer

De 6e staatshervorming voorziet een grotere autonomie voor de gemeenschappen en de gewesten, onder andere op het vlak van de tewerkstellingspolitiek. Vanaf 1 juli 2014 zullen de doelgroepverminderingen van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid overgeheveld worden naar de gewesten.
De inschrijving van uw vestigingseenheden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is een noodzakelij-ke voorwaarde om bijdrageverminderingen te kunnen genieten. en om de sociale verzekering van uw werknemers te garanderen.
Meer informatie over de veranderingen en de uit te voeren stappen.

 ruler_homepage

BECI_

Infoflashes Infoflashes >> Meer
27/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
21/10/2014
20/10/2014
20/10/2014