Help  Site map  Contacteer ons  RSS feed   FR NL 

 BECI_

ruler

Zesde staatshervorming: verplichting om in uw RSZ-aangifte een vestigingseenheid te vermelden voor elke werknemer

De 6e staatshervorming voorziet een grotere autonomie voor de gemeenschappen en de gewesten, onder andere op het vlak van de tewerkstellingspolitiek. Vanaf 1 juli 2014 zullen de doelgroepverminderingen van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid overgeheveld worden naar de gewesten.
De inschrijving van uw vestigingseenheden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is een noodzakelij-ke voorwaarde om bijdrageverminderingen te kunnen genieten. en om de sociale verzekering van uw werknemers te garanderen.
Meer informatie over de veranderingen en de uit te voeren stappen.

 ruler_homepage

  BECI_ ruler_homepage

HR Excellence Awards 2014

 

Infoflashes Infoflashes >> Meer
30/09/2014
26/09/2014
23/09/2014
23/09/2014
19/09/2014
18/09/2014
12/09/2014
11/09/2014