Help  Site map  Contacteer ons  RSS feed   FR NL 

 BECI_

ruler

Is uw arbeidsreglement al aangepast aan het eenheidsstatuut ?

Vanaf 1/1/2014 is een aanpassing van het arbeidsreglement noodzakelijk voor alle ondernemingen naar aanleiding van de wet betreffende het eenheidsstatuut.
We hebben twee oplossingen om uw arbeidsreglement aan te passen: de modelbijlage of een volledig arbeidsreglement.
Surf naar www.uweenheidsstatuut.be of contacteer uw Payroll Consultant.

ruler

Zesde staatshervorming: verplichting om in uw RSZ-aangifte een vestigingseenheid te vermelden voor elke werknemer

De 6e staatshervorming voorziet een grotere autonomie voor de gemeenschappen en de gewesten, onder andere op het vlak van de tewerkstellingspolitiek. Vanaf 1 juli 2014 zullen de doelgroepverminderingen van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid overgeheveld worden naar de gewesten.
De inschrijving van uw vestigingseenheden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is een noodzakelij-ke voorwaarde om bijdrageverminderingen te kunnen genieten. en om de sociale verzekering van uw werknemers te garanderen.
Meer informatie over de veranderingen en de uit te voeren stappen.

 ruler_homepage

Bonus Optimisation Plan

 

Infoflashes Infoflashes >> Meer
18/07/2014
18/07/2014
17/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014