Help  Site map  Contacteer ons   FR NL 

WebSimul

Maandelijks loon:
Naam of nummer werknemer:
Fiscaal statuut:
Categorie RSZ:
Wekelijkse arbeidsduur:
/
Burgerlijke staat:
Echtgeno(o)t(e)/Wettelijk samenwonend met inkomen:
Niet minder-valide kinderen ten laste:
Minder-valide kinderen ten laste:
Andere ten laste: < 65 jaar > 65 jaar
Niet minder-valide personen:
Minder-valide personen:
Minder-valide echtgeno(o)t(e):
Minder-valide werknemer:
Niet-verblijfhouder in België:
Wonend in Vlaamse gewest:
De berekening houdt indien nodig, rekening met de persoonlijke rsz vermindering "werkbonus".
Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met de werkgeversbijdrage voor de R.S.Z.